Pénzügyi vállalkozások alapításának és tevékenységének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozás alapításához az MNB engedélye szükséges, amely egyúttal megállapítja a tevékenységi kört és a tevékenység megkezdésére is jogosít.

Kulcsszavak: engedélyezés, pénzügyi vállalkozás, alapítás, pénzügyi intézmény, tevékenységi kör, cégbejegyzés

Pénzügyi vállalkozás alapításához és a fióktelep formájában működő pénzügyi vállalkozás alapításához az MNB engedélyére van szükség. A pénzügyi vállalkozás alapítására adott engedély a tevékenységi kör megállapításához, illetőleg a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyt is tartalmazza. A pénzügyi vállalkozás cégbejegyzése az MNB jogerős alapítási és működési engedélyének birtokában, 15 napon belül kezdeményezhető az illetékes Cégbíróságnál. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.

A pénzügyi vállalkozás alapításának engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül szükséges megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek választhatnak a papír alapú ügyintézés és az elektronikus ügyintézés között, melyről bővebb információ található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk

A jogszabályban meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerű nyújtása az arra jogosító engedély nélkül jogosulatlan tevékenységnek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A pénzügyi vállalkozások alapításának és tevékenységének engedélyezéséről részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-1-1-engedelyezesi-utmutato-penzugyi-vallalkozas-alapitasanak-es-mukodesenek-engedelyezese.pdf linken.

A pénzügyi vállalkozások alapításával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok (Q&A) elérhetők a következő elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/letoltes/1-2-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok.pdf

 

A pénzügyi vállalkozások alapítása iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk olvashatóak a

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penzpiac/penzugyi-vallalkozas/alapitas-es-mukodes-engedelyezese/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informacioklinken.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásának feltétele az 1.100.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/altalanos-informaciok

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell elektronikus úton benyújtani az alábbi elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese.

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatálya szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

 

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

MNB