1997. évi LXXVIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendeletet illetve egyéb jogszabályokban meghatározott elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok kiadására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat kiadása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendeletet illetve egyéb jogszabályokban meghatározott elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok kiadására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

Kulcsszavak: elővasárlási jog, nyilatkozat, Szombathely

Elővásárlási joggal érintett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja.

Polgármesternek címzett írásbeli kérelmet kell benyújtania.

A www.szombathely.hu  honlapról letölthető „Kérelem elővásárlási jogról történő nyilatkozat megkéréséhez” elnevezésű nyomtatvány

adásvételi szerződés, illetve a jogügylet lényeges tartalmi elemeit tartalmazó vételi szándéknyilatkozat

 

Szombathely Település