Győr - Lakásbérleti jogviszony helyreállítása

Önkormányzati bérlakás felmondott bérleti szerződésének helyreállítása.

Kulcsszavak: lakásbérlet jogviszony helyreállítás

Önkormányzati bérlakás azon jogcím nélküli lakáshasználója, aki a lakásnak a szerződés megszűnését megelőzően bérlője volt, a bérleti szerződése lakbérhátralék felhalmozása miatt vagy a lakás közüzemi díjának meg nem fizetése miatt került felmondásra.

Az eljárás ügyfél a formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

A kérelmet a bérleti szerződés megszűnését követő hatvan napon belül kell benyújtani.

Jövedelmek igazolása. Közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást díjtartozás nem terheli; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás, szolgáltatóval kötött érvényes részletfizetési megállapodás.

Díj- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Kérelem lakásbérleti szerződés helyreállítására (PDF)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

Győr Település