Budaörs-Ebtartás megszünés 027

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Kulcsszavak: Budaors Ebtartas_megszunes

Budaörs közigazgatási területén minden ebtartó.

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, nyilvántartást vezet. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat rendelkezésre bocsátani.

 Az ebtartó – az ebnyilvántartás folyamatos aktualizálása érdekében – 8 napon belül köteles a jegyzőnél bejelenteni, ha az eb:

a) a három hónapos kort elérte,

b) elhullott vagy elkóborolt,

c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,

d) új tulajdonoshoz került.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni, pl.: tulajdonos változást, elhullást írásban bejelenteni

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az állattartásról szóló 59/2004 (X. 20.) önkormányzati rendelet  6/B. §-ában és 7/A. §-ában, bekezdésében foglaltakat megszegi, ennek esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százezer forint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül

Bejelentő adatlap, az eb oltási könyve elhullás esetén.

Illetékmentes

Budaörs Polgármesteri Hivatal Jegyzője (nevében eljáró Igazgatási Iroda munkatársai).

Budaors_Ebtartas_megszunes_027

Budaörs Település