Duális képzőhely nyilvántartásba vételi kérelem

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) célja a Szakképzés 4.0 stratégiával összhangban, hogy az arra alkalmas tanulók minél hamarabb munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el az általuk választott szakképesítést, és munkahelyi környezetben, külső gazdálkodó szervezetekkel megkötött szerződéssel vegyenek részt a duális képzésben.  

Kulcsszavak: Duális képzés, duális képzőhely

Minden szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amely szándékozik aktívan bekapcsolódni a duális képzésbe. 

A kitöltött nyilvántartásba vételi kérelmet, mellékelve hozzá az abban megnevezett dokumentumokat, személyesen, elektronikusan vagy postai úton el kell juttatni a NAK területileg illetékes megyei igazgatóságára. 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a nyilvántartásba vételi kérelem NAK-hoz történő beérkezését követő naptól számított 60 nap. 

1, Kérelem 

2, A nyilvántartásba vételt kérelmező cég cégkivonata 

3, Az oktató szakmai végzettségét igazoló dokumentum másolata 

4, A nyilvántartásba vételt kérelmező cég eszközjegyzéke az oktatni kívánt szakképesítés(ek)nek megfelelően, mely tartalmazza az eszközök megnevezését, üzembe helyezésük évét. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj és illetékmentes, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. 

A NAK területileg illetékes megyei igaztatóságai

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet kötelezettségét teljesítheti tanulók gyakorlati képzésével is, elszámolhat, illetve visszaigényelhet költségeket. Továbbá kiegészítő csökkentő tételek is elszámolhatóak, úgy mint: 

beruházási kiegészítő csökkentő tétel, 

oktatói kiegészítő csökkentő tétel, 

tanműhely –fenntartási kiegészítő csökkentő tétel. 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek az oktatott szakképesítéstől függően csökkenthetik szakképzési hozzájárulási befizetési kötelezettségüket, illetve igényelhetnek vissza.  

 

NAK KÖZPONT