Szabadalmi bejelentés

A szabadalom a találmányokra szerezhető jogi oltalom elnevezése. A találmány akkor szabadalmazható, ha világviszonylatban új, az adott szakterületen nem kézenfekvő és a működése pontos műszaki paraméterekkel leírható.

A szabadalmi oltalom meghatározott földrajzi területre és 20 évre szól, amelyet követően a találmány közkinccsé válik. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon.

Kulcsszavak: innováció, szellemi tulajdon, találmány, szabadalom, bejelentés, alaki vizsgálat, újdonságkutatás, közzététel, írásos vélemény, érdemi vizsgálat

Bármely természetes és jogi személy vagy meghatalmazott képviselője.

A szabadalom megadása iránti eljárást a műszaki megoldás leírását tartalmazó szabadalmi bejelentés benyújtásával kell megindítani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A szabadalmi bejelentés benyújtásáról, az engedélyezési eljárásról és a szabadalmi oltalommal kapcsolatos eljárásokról bővebb információkat olvashat a következő linken: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom

Ügyintézési határidő nincs. A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

 

Az SZTNH a törvényi feltételeknek megfelelő bejelentést 18 hónap elteltével közzéteszi, ezzel a bejelentés napjára visszaható ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik.

A szabadalmi bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

Bejelentési és kutatási díj: 37 400 Ft
ezen felül igénypontonként
a 11. igényponttól a 20. igénypontig: 1 900 Ft,
a 21. igényponttól a 30. igénypontig: 3 800 Ft,
a 31. igényponttól: 5 600 Ft.
 

Írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés iránti kérelem díja: 30 800 Ft.
Írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés iráni kérelem díja gyorsítás iránti kérelemmel: 61 600 Ft.
 

Vizsgálati díj: 63 800 Ft,
– írásos vélemény esetén: 44 000Ft.
 

Megadási díj: 35 200 Ft,
ezen felül a leírás és rajz 6. és további oldalai után, oldalanként: 3 500 Ft.
 

Fenntartási díj:

1. év

 17 600 Ft

11. év

 148 500 Ft

2. év

 17 600 Ft

12. év

 148 500 Ft

3. év

 17 600 Ft

13. év

 154 000 Ft

4. év

 88 000 Ft

14. év

 154 000 Ft

5. év

 110 000 Ft

15. év

 154 000 Ft

6. év

 148 500 Ft

16. év

 154 000 Ft

7. év

 148 500 Ft

17. év

 159 500 Ft

8. év

 148 500 Ft

18. év

 159 500 Ft

9. év

 148 500 Ft

19. év

 165 000 Ft

10. év

 148 500 Ft

20. év

 165 000 Ft

 

Az eljárás díját az SZTNH 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.
 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

SZTNH