Békéscsaba - Adóügyek - Fizetési kedvezmény

Fizetéskönnyítés (fizetéshalasztás, részletfizetés) az adózó és a mögöttes felelős kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

Kulcsszavak: adó, fizetési kedvezmény

Az ügyfél a fizetési kedvezmény igényléséhez kérelmet kell benyújtson.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Magánszemély esetében:

Egyéni vállalkozók esetében:

Gazdálkodó szervezetek esetében:

A magánszemélyek és egyéni vállalkozó által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes. 

Gazdálkodó szervezet által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

Az illetéket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték számlájára átutalással kell megfizetni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), de Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés 15 napon belül, annak elbírálása céljából a Békés Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Beszedett helyi adóra nem engedélyezhető fizetéshalasztás, részletfizetés.

Adómérséklés: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság magánszemély kivételével, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet esetében - kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 

Automatikus részletfizetés

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is -- kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a vagyoni-, pénzügyi helyzet és egyéb körülmények vizsgálata nélkül.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, mind a pótlékmentességet, mind a további részletfizetési kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Ebben az esetben csak a kérelem nyomtatványt kell benyújtani, a kérelem nyomtatványon megjelölni az automatikus részletfizetéssel érintett összeget és a kért részletfizetés időtartamát maximum 12 hónapban.

Békéscsaba Település