VESZPRÉM - SZOLGALMI JOG TOVÁBBVEZETÉSE

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának nyilatkozata szolgalmi jog továbbvezetéséről.

Kulcsszavak: Szolgalmi jog

Az ügyfél, akinek a telekalakítással érintett ingatlanának tulajdoni lapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára szolgalmi jog van bejegyezve.

Az érintett ügyfélnek a telekalakítási eljárásban a szolgalmi jog továbbvezetésére vonatkozóan meg kell keresnie az önkormányzatot egy nyilatkozat kiadása céljából.

Az Önkormányzat nyilatkozatot ad a szolgalmi jog továbbvezetésére vonatkozóan.

Ügyfél által kitöltött, aláírt kérelem.

Változási vázrajz, területkimutatás.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

36/2021. (XI. 25.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól

Veszprém Település