Nébih-nél folyamatban lévő eljáráshoz hiánypótlás, nyilatkozat vagy egyéb irat beküldése

A kérelemre vagy hivatalból indult eljárásokban szükség lehet ügyféli nyilatkozat vagy egyéb tényállást tisztázó dokumentum benyújtására. Ilyen dokumentum például: nyilatkozat, hiánypótlás, iratbemutatás, iratbetekintési kérelem, költségmentességi kérelem, igazolási kérelem.

Kulcsszavak: BÜHG, BIONYOM, hatósági eljárás, bioüzemanyag, hiánypótlás, nyilatkozat, irat, költségmentesség

A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - kérelemre vagy hivatalból - indult eljárásban eljáró természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet (illetve ezek jogi képviselője), akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét a hatósági ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A beküldés az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető az e-Papír oldalán.  

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

BÜHG és BIONYOM nyilvántartással összefüggő tájékoztatók
BÜHG-BIONYOM rendszerrel és a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel érintett értéklánc hatósági ellenőrzésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 16. § (1) bekezdés, 17. §

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 33. §, 44. §, 53. §, 62-65. §, 130. §

NÉBIH