Kecskemét - Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetéséről

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.  

Kulcsszavak: szálláshely megszűnése, törlés a nyilvántartásból

Szálláshely-szolgáltató: természetes személy és jogi személy.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, melynek mértéke 50.000,-Ft

A megszűnés bejelentéséről 8 napon belül a jegyző igazolást állít ki, továbbá a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törléséről haladéktalanul értesíti a korábban megkeresett hatóságokat.

Bejelentés Szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszüntetéséről űrlap

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. 

239/2009. Korm. rendelet – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2009. évi LXXVI. tv. – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

 

Kecskemét Település