BÜHG nyilvántartásba vétel

A BÜHG nyilvántartás a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás.
A BÜHG nyilvántartásba vételi kérelmet a NÉBIH-hez kell benyújtani. A NÉBIH a kérelmezőt egy évre veszi fel a nyilvántartásba.
Ha a BÜHG ügyfél továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek, az ügyfél kérelmére a NÉBIH a nyivántartás idejét egy évvel meghosszabbítja. 

Kulcsszavak: BÜHG, BÜHG nyilvántartásba vétel, adatváltozás bejelentés, BÜHGBIONYOM

A biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó

A nyilvántartásba vételi kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető az e-Papír oldalán.  
 

A kérelem formanyomtatványhoz csatolni szükséges a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát, gazdasági szervezet esetében a kérelmező aláírási címpéldányának másolati példányát.

A nyilvántartásba vételi és meghosszabbítására irányuló eljárás díja 55.000 forint, a nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vétel díja 90.000 forint.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-fenntarthato-biouzemanyag-termelessel-osszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikus-adatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok
[http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakran-ismetelt-kerdesek/buhg

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

279/2017. (IX. 22.) korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 9. § (2)-(8) bekezdés

NÉBIH