Lejárt felhasználhatósági idejű, forgalmazásra vagy felhasználásra szánt engedélyköteles termékek minőségének bevizsgálása

Tilos olyan növényvédő szert forgalomba hozni, amelynek felhasználhatósági ideje lejárt.
A felhasználhatósági idő az engedélyes által meghosszabbítható, amennyiben a tételt reprezentáló, a vonatkozó szabvány szerinti mintavételt követően, független akkreditált laboratóriumi vizsgálattal a termék megfelelő minősége megállapítható. A vizsgálat a NÉBIH-nél kérelmezhető. Amennyiben a minta megfelelt az előírásoknak a hatóság meghosszabítja a növényvédő szer felhasználhatóságát. Az új felhasználhatósági időt újracímkézéssel vagy kiegészítő címkével jól látható módon a csomagoláson kell feltüntetni.

Kulcsszavak: növényvédő szer, engedély hosszabbítás, mintavétel, növényvédő szer minta

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 37. § (3) bekezdés g) pont
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 28. § (3) bekezdés

NÉBIH