Fővárosi Vízművek Zrt. - Közműegyeztetés és forgalomtechnikai terv megrendélés

A közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megléte előfeltétele az új bekötés, bekötés áthelyezés, bekötés bővítés, bekötővezeték megszűntetés megrendelésének.

Ezen tervek elkészítését, dokumentumok beszerzését rendelheti meg társaságunktól.

Kulcsszavak: közműegyeztetés, forgalomtechnika, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás

Töltse ki a megrendelő űrlapot:

Társaságunk a hiánytalanul kitöltött kérelem benyújtása, valamint a szolgáltatás díjának befizetését követően vállalja a tervek elkészítését és engedélyeztetésre való benyújtását 30 munkanapos határidővel. A benyújtást követően erről írásban tájékoztatjuk 10 munkanapon belül (a kérelem benyújtásáról azonnal tájékoztatjuk). Az engedélyezésre beadott tervek elbírálása továbbiakban az engedélyező szervezet hatáskörébe tartozik. Társaságunk az esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésétől eltekintve a megrendelésnek eleget tett. Az engedélyek teljes körű beszerzését követően a megbízót 10 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk.

A tervek elkészítését, engedélyek beszerzését társaságunk díj ellenében vállalja. Az aktuális díjakat az online felület megrendelés előtt megjeleníti, de itt is tájékozódhat róluk.

Fővárosi Vízművek Zrt.

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEK:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (fogyasztóvédelem) >>
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság >>
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság >>
Békéltető Testületek >>

Az következő linken megtekintheti a Víz- és szennyvízszolgáltatás szolgáltatással kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat. 

ÜSZI