Ipari gázok palackjai javításának és átalakításának előzetes bejelentése

Ipari gázok palackjai javítását és átalakítását előzetesen be kell jelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak.

Kulcsszavak: gázpalack, palackszelep, javítás, átalakítás, műszaki biztonság

Gázpalack javítását vagy átalakítását végző egyéni vállalkozás vagy cég

Az ipari gázok palackjaiba beütött megjelölés és színjelzés módosításához a műszaki biztonsági hatóság jóváhagyását kell kérni. Az ipari gázok palackjain és szerelvényein csak a karbantartó gazdálkodó szervezet végezhet javításokat és átalakításokat, mégpedig a javítási vagy átalakítási dokumentációban foglaltak szerint. E tervezett tevékenységeket a javítást végző karbantartó gazdálkodó szervezetnek a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak előzetesen be kell jelentenie.

A bejelentés beérkezése után a hatóság megvizsgálja a bejelentést és mellékleteit. Ha a bejelentés megfelelő, a bejelentő jogosulttá válik a tevékenység végzésére.

A gázpalackon minden javítás vagy átalakítás után biztonságtechnikai ellenőrzést kell végeztetni az arra kijelölt szervezettel. Az ellenőrzést végző ennek során megállapítja, hogy a gázpalack megfelel-e a javítási vagy átalakítási műszaki dokumentációban foglaltaknak, továbbá a hatósági határozatban megállapított előírásoknak és a jogszabályban előírt követelményeknek.

Ha a bejelentés nem megfelelő és a hatóság az ellenőrzés során a jogosulatlan tevékenység végzéséről megbizonyosodik, megtiltja a tevékenység végzését a bejelentő számára.

Ha a műszaki biztonsági hatóság az eljárás során a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a működése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet, akkor jogosult

  1. a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő megállapítása mellett – elrendelni, és
  2. a berendezés – közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén – használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani.

 Mivel a bejelentés előzetesen történik, így határidők ezen eljárás esetében nem értelmezhetők.

A bejelentéshez csatolni kell:

  1. a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát,
  2. a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását, és
  3. a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.

Nincs.

Az engedélyezési eljárást a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le:

A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

megnevezése

illetékességi területe

1.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye

4.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye

5.

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas megye

6.

Zala Megyei Kormányhivatal

Zala megye

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

8.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

9.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye

10.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a székhely szerint illetékes törvényszékhez címezve, de a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet benyújtani.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. október 19.

Az eljárás magyar nyelven folytatható le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

IF