Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról

A szolgáltatás igénybevételével lehetőség van arra, hogy az igénybe vevő a közúti közlekedési nyilvántartásból az előéleti pontjairól tájékoztatást kapjon.

Kulcsszavak: előéleti pontrendszer, büntető pontok, önkéntes utánképzés, szabálysértés,

A szolgáltatást az veheti igénybe, aki

Elektronikus azonosítást követően az Ügyintézés indítása gomb megnyomásával a lekérdezés automatikusan megtörténik a közúti közlekedési nyilvántartásból. A sikeres lekérdezést követően a képernyőn megjelennek az aktuálisan nyilvántartott közúti közlekedési előéleti pontok, valamint a nyilvántartás szerinti összpontszám alapjául szolgáló cselekmény(ek) és pontadat(ok).

A tájékoztató – pdf formátumban – a Tájékoztató letöltése gombbal menthető le.

Amennyiben a Központi Azonosítási Ügynök által továbbított természetes személyazonosító adatok alapján az egyértelmű beazonosítás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem vezetett eredményre a sikeres azonosítás érdekében szükséges megadni a személyi azonosítót. Abban az esetben, ha ez alapján sem sikeres a lekérdezés, e-Papír formájában adható be a kérelem az adatszolgáltatásra.

A lekérdezés eredményéről azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

 

Belügyminisztérium

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 3. § alapján olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt, mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 30. §-ában meghatározott fegyelmi hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.

A Kpt. 4. § alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:

A Kpt. 9. §-ának rendelkezései alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az önkéntes utánképzést a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. szervezi (www.vizsgakozpont.hu). A Kpt. 9. § (1) bekezdése alapján az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontjainak számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. A Kpt. 9. § (1a) bekezdése értelmében, amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető az (1) bekezdés szerint.

Amennyiben a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó 3 napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a vezetői engedélyét határozattal, 8 napon belül visszavonja. Az ezen határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat a közlekedési igazgatási hatóság törli. A Kpt. 8. § (1) bekezdése alapján, az ily módon visszavont vezetői engedélyét annak leadásától számított hat hónapot követően kaphatja vissza, amennyiben a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt - kivéve, ha a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül - és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

EKTFO