MISKOLC – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan civil szervezet általi használata

Az közfeladatot ellátó civil szervezetekkel való együttműködés során a civil szervezeteknek lehetőségük van kérelmezni önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, egyes esetekben korlátozottan forgalomképes ingatlanok használatba adását a feladatellátásuk támogatása végett.

Kulcsszavak: MISKOLC – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan civil szervezet általi használata

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan civil szervezet általi használatára irányuló kérelmet az ingatlan igénylésére létrehozott adatlap benyújtásával bármely közfeladatot ellátó civil szervezet benyújthat elektronikusan vagy papíralapon.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan civil szervezet általi használatára irányuló támogatás igénylése esetén az Önkormányzat által létrehozott Adatlapot a kérelmező szervezetnek szükséges kitölteni, az ingatlanigény vizsgálatához.  A nyomtatványon szükséges megadnia az ott rögzített információkat, különösen azt, hogy mire irányul a szervezet kérelme, mely ingatlant és milyen feltételekkel kívánja használni.

A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának címezve kell benyújtani elektronikus úton vagy papír alapon. Az e-mail útján történő kézbesítés nem minősül elektronikus előterjesztésnek.

Valamennyi szükséges dokumentum beérkezését követően az Önkormányzat az ingatlan használat iránti kérelmek támogathatóságát a Vagyongazdálkodási Osztály az ingatlan  hasznosítójával (Miskolc Holding Zrt.), illetve a civil kapcsolatokért felelős referenssel megvizsgálja, majd az álláspontot tartalmazó feljegyzést előzetes döntéshozatalra megküldi a szakterületért felelős Alpolgármesternek.

Ezt követően, ha a civil szervezet ingatlan használat iránti kérelme előzetesen támogatható a kérelem közgyűlési ülésen kerül megtárgyalásra, amely dönt a civil szervezet ingatlanhasználattal való támogatásáról és annak feltételeiről. A civil szervezet és az ingatlan hasznosítására kijelölt gazdasági társaság között a használatba adásról szóló szerződés megkötésére ezt követően kerülhet sor.

Az ügyfelet az eljárás során közreműködési kötelezettség terheli. Amennyiben az ügyfél közreműködési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárás megszüntetésére kerül sor.

Figyelemmel arra, hogy jelen ügytípus nem minősül hatósági ügynek, így az ügyintézés ideje az Önkormányzat leterheltségének, a szükséges információk beszerzésének (ügyfél által közlendő információk, szakmai állásfoglalás, egyeztetés, döntés stb.) és egyéb tényezőknek a függvényében átlagosan 1-2 hónap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Ingatlan ügyeket kérjük kiválasztani.

Az Önkormányzat előtti eljárás díjmentes.

 

Az eljárás során nem várhatóak egyéb költségek.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottsága

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan civil szervezet általi használatával kapcsolatban benyújtott kérelem tárgyában hozott döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. A kérelem ismételten előterjeszthető.

 

Az Önkormányzat működésének törvényességi felügyeletét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal látja el.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Miskolc Település