EAT - Egészségbiztosítási Alap előirányzat-felhasználási terve

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 19. pontja szerinti előirányzat-felhasználási terv

Kulcsszavak: előirányzat-felhasználási terv, finanszírozási terv, Egészségbiztosítási Alap, E. Alap, likviditás, túl nem léphető, túlléphető

Egészségbiztosítási Alap kezelő szerve

Az Egészségbiztosítási Alap kezelő szervének az Ávr. 123. § (6) bekezdése szerinti finanszírozási tervet, valamint a 135. § (2) bekezdésében meghatározott havi részletezettségű előirányzat-felhasználási tervet kell kitöltenie és csatoltan megküldenie a Kincstárnak a tárgyidőszakot megelőző hónap 25. napjáig.

Tárgyidőszakot megelőző hónap 25. napjáig

Tájékoztatók 24. pontjában a 135. § alatt http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/tajekoztatok

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Tájékoztatók 24. pontjában a 135. § alatt

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/tajekoztatok

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (egységes szerkezet)

MÁK_AKF