Villamos energia - Erőművi engedélyezés kérelem űrlapja

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni: az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű létesítése, az erőmű jogszabályban meghatározott módon történő bővítése, névleges teljesítőképességének növelése, csökkentése, villamosenergia-termelésének szüneteltetése, újbóli folytatása, továbbá ha a kiserőmű bővítését vagy névleges teljesítőképességének növelését követően az erőművi névleges teljesítőképesség eléri, vagy meghaladja az 50 MW-ot.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamosenergia, villamos, erőmű, erőművi, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH