Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás munkaviszonnyal, nyugdíjjal és juttatásokkal kapcsolatos ügyekben

A levéltár az őrizetében lévő iratok alapján állandó, időszakos, és az NDK-ban fennálló munkaviszonyról, nevelési segély, ill. ösztöndíj folyósításáról hiteles másolatot ad ki nyugdíj, társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére.

Kulcsszavak: munkaviszony igazolás, nyugdíj, nevelési segély, ösztöndíj igazolás, NDK munkaviszony, levéltár, másolat

Ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.), amely eljárást folytat munkaviszonyra, folyósított nevelési segélyre, illetve ösztöndíjra, valamint nyugdíjjal, illetve társadalombiztosítási ellátással kapcsolatban.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára illetékes a budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek/gazdasági társaságok, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei pedig a vidéki munkahelyek esetében.
Budapest Főváros Levéltára illetékes Budapest területén működött munkahelyek tekintetében, melyek nem budapesti székhelyű országos hatáskörű vállalatok/üzemek voltak.
 (nyugdíj-idő kiszámításánál érdemes először a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztályát vagy/és a BFKH VIII. Kerületi Hivatal Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztályát felkeresni, akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal)

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (1) bekezdés.

MNL ÜSZ