Vállalkozói mentorálás az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében

Csoportos szakmai mentorálás, beszállítóvá válás és külpiacra lépés területén.

Kulcsszavak: országos vállalkozói mentorprogram, GINOP-1.1.2, szakmai, mentorálás, tanácsadás, csoportos, külpiaci, beszállítói, vállalkozói mentorálás, kkv

A beszállítói alprogram alapja az a kormányzati szándék, amely arra ösztönzi a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), hogy termelésükkel és/vagy szolgáltatásaikkal magas színvonalat érjenek el, hogy be tudjanak lépni a hazai, illetve az uniós beszállítói láncokba, ilyen irányú tevékenységüket tovább tudják fejleszteni.

A külpiaci alprogram elsődleges célja, hogy ösztönözze a kis –és középvállalkozások nemzetközi piacra lépését, szélesítse az exportképes vállalkozások körét, a már exportáló vállalatok számára segítséget nyújtson tevékenységük bővítéséhez.

A leendő ügyfél kkv-nak elektronikus támogatási kérelmet kell benyújtania a www.vallalkozztudatosan.hu honlap jelentkezési felületén, azaz regisztrálnia kell magát.

Sikeres pályázat esetén Támogatási Szerződés kerül megkötésre.

Az egyéves mentorálási folyamat során a beszállítói, illetve külpiaci tapasztalattal rendelkező Mentor vállalkozások és szakértők segítenek felmérni a potenciális beszállítói, illetve exportőr kkv-k, azaz a mentoráltak fejlesztendő területeit, támogatják őket beszállító fejlesztési tervük, illetve exportstratégiájuk kidolgozásában és külkereskedelmi tevékenységük beindításában, bővítésében.

Az összesen 11 alkalomból álló, havi rendszerességű mentorálási folyamatot tapasztalt integrátor vállalatokból, illetve exportőrökből álló beszállítói, illetve külpiaci mentorhálózat, valamint külső szakértők támogatják.

A mentorálási folyamatot a cégek fejlesztési szükségleteinek a felmérése előzi meg, bemeneti önértékelő kérdőív kitöltésével.

Ezt követően 8 alkalommal interaktív csoportos foglalkozásokra (mentorálásra) kerül sor, a projekthez kapcsolódó e-learning tananyagra és jó gyakorlatokra építve.

A beszállítói alprojekt e-learning tananyaga 7, a külpiaci alprojekt on-line tananyaga 4 modulból áll.

Lehetőség van továbbá 6 alkalommal egyéni szakértői tanácsadásra.

A mentorálási folyamat végén, a folyamat eredményként a mentorált kkv-k elkészítik saját beszállító-fejlesztési, illetve exporttervüket a Mentorok és külső tanácsadók közreműködésével.

A mentorálási folyamat zárásaként a mentorált kkv-k egy tanúsítványt kapnak, amely előnyt jelenthet további exportfejlesztési programokban való részvételnél.

A kötelezettségmulasztások és következményeik részletesen az elkészítendő Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélre, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatóságára vonatkozó határidők a Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre. A szolgáltatásokat tervezetetten 2021. 09. 30-ig lehet ebben a formában igénybe venni, de várhatóan ezt követően is elérhetők lesznek.

Az önkéntes regisztráció során a kkv-k a következő alapadataikat adják meg:

A program által kínált ismeretanyag, a programba történő jelentkezés és a lehetséges forrásbevonáshoz kapcsolódó segítség előfeltétele az adott kkv regisztrációja a honlapon (https://www.vallalkozztudatosan.hu/).

A szolgáltatásokat a kkv-k de minimis keretük terhére, részvételük esetén ingyenesen (de minimis keretük támogatástartalmából) vehetik igénybe. Az MKIK a kkv-k csoportos szakmai mentorálásának biztosítására irányuló tevékenysége során - a továbbadott előny tekintetében - támogatást nyújtó szerepkört tölt be. A de minimis támogatás (keret) fogalma: (csekély összegű támogatás) amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatósága

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

BANKCENTER – Platina I. torony, VIII. emelet

A projekt honlapján – https://www.vallalkozztudatosan.hu/ – minden jelentkező részletes tájékoztatást kap a program részleteiről, a szerződési feltételekről, folyamatában bemutatásra kerülnek a programban résztvevő kkv elé támasztott követelmények, elérhető eredmények. A szűrési feltételeket és a formai követelményeket a rendszer automatikusan ellenőrzi, majd a munkatársak manuálisan is megteszik ezt.

MKIK