Távhő - Távhőtermelői engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása

A távhőtermelői létesítési engedély, a távhőtermelői működési engedély, a távhőtermelői tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély és a távhőtermelő létesítmény megszüntetésére vonatkozó engedély kiadása, módosítása, visszavonása iránti kérelmek ügyintézése.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, távhő, termelő, létesítés, megszüntetés, visszavonás, módosítást, engedély, kiadás, távhőszolgáltatás, távhőszolgáltató, távhőtermelő

Az a gazdálkodó szervezet (2016. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról 7. § (1) 6.) aki a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti engedélyes tevékenységet végez.

A Hivatal a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18. §-ában foglaltak mulasztása esetén a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 2. §-a szerinti bírságot szabhat ki az engedélyesre.
 

75 nap

Az űrlapon megadottak szerint.

Az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. mellékletének C) táblázata szerint. Az űrlap a benne megadott adatokból automatikusan generálja a megfelelő díjtételt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Bírósági felülvizsgálat (közigazgatási per).

További információk elérhetők ITT.

Amennyiben az engedélyes nem saját cégkapuján, hivatali kapuján vagy az egyéni képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjének a saját ügyfélkapuján keresztül nyújtja be, és az ügyintéző meghatalmazását nem a rendelkezési nyilvántartásában teszi meg, akkor a meghatalmazást csatolni szükséges a beadványhoz.

MEKH