Pécs – Településképi kötelezési ügyek

A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki, amiben az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, és egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

Kulcsszavak: kötelezés, településkép

Ingatlan tulajdonosa.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni. 

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 60 napon belül kell lefolytatni és érdemi döntést hozni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Amennyiben rendelkezésre áll, a jogsértést bizonyító bizonyítékok.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Az egyes döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye.

Pécs Település