SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Anyakönyv - Névváltoztatási eljárás

Születési név, családi név, utónév, házassági név változtatása, házassági névviselési forma módosítása, születési utónév módosítása.
Az eljárás kérelemre indul.

Kulcsszavak: névváltoztatás, név

Ügyfél vagy annak törvényes képviselője.

A kérelem személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.

Azonnal, 5 vagy 8 nap.

Kérelem, illetve az anyakönyvvezető által felvett jegyzőkönyv.

Házassági névviselési forma módosítása illetékmentes, a születési családi és utónév változtatása esetén 10.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

Szombathely Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője.

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: Vas Megyei Kormányhivatal.
Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról.
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.
86/1996. (VI.14) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről.
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Szombathely Település