Gyömrő rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (jelenleg:41.325-Ft),
 

Kulcsszavak: gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek szülője/törvényes képviselője ingyenes iskolai étkezésre jogosult, valamint évente két alkalommal – augusztusban és novemberben – gyermekenkén 6.000,- ft (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén gyermekenként 6.500,- ft) pénzbeli támogatásban részesül.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka jelenleg (6. 270 Ft).

A kitöltött kérelmet személyesen benyújthatja a Polgármesteri hivatalban, illetve az E-Önkormányzat portál Iform sablonját kitöltve elektronikus ügyintézéssel.

60 nap

kérelem, jövedelemigazolás (kérelem benyújtását megelőző 1 havi nettó) iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött gyermek/fiatal felnőtt esetén), szülői felügyeletet szabályzó gyámhatósági vagy bírósági határozat (amennyiben releváns)

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Gyömrő Település