VESZPRÉM - Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele és engedélyezése

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan a kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik, ezért bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően lehet végezni.

Fenti kormányrendelet 3. sz. mellékletében szereplő üzletköteles termékek forgalmazása esetén a tevékenység a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel folytatható.

Kulcsszavak: Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele és engedélyezése

A bejelentést/kérelmet a kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cégnek, egyéni vállalkozónak, magánszemélynek kell benyújtania.

Az eljárás megindításához bejelentést/kérelmet kell előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon, vagy elektronikus úton.

A jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtilthatja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, már működő üzlet esetén a működési engedélyt visszavonhatja, dönthet az üzletet bezárásáról, a kereskedő vagy az üzlet nyilvántartásból történő törléséről, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciókat (pl. pénzbírság kiszabása) alkalmazhat.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 25 nap.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megérkezését követő 8 nap az igazolás kiadására, 15 nap a szolgáltató nyilvántartásba vételére.

Az üzemeltető a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat és a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység esetén, amennyiben a kereskedő működési engedély-köteles termékeket nem kíván árusítani:  

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén:

A bejelentéshez/működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 

A jegyző előtt folyó bejelentési/engedélyezési eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A tevékenység végzésének bejelentése vagy engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Egyes kereskedelmi formák szabályai:

Papíralapon benyújtható nyomtatványok elérhetősége: Bejelentés/kérelem nyomtatvány

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

A kereskedők közhiteles nyilvántartása elérhető a https://oknyir.kh.gov.hu/ linken.

Veszprém Település