SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kulcsszavak: Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem

A hagyatékban érdekelt személyek.

Amennyiben a hagyatéki eljárás befejezését (a hagyaték jogerős közjegyzői végzéssel történő átadását) követően kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárást kell megindítani az elhunyt lakóhelye szerint illetékes jegyző előtt. A póthagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző lesz illetékes, aki a hagyatéki eljárást lefolytatta.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem a megfelelő adattartalommal kitöltve, a nyilatkozathoz csatolandó:

A póthagyatéki eljárás tárgya:

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Személyesen/telefonon:

https://www.szombathely.hu/ugyintezes/hivatali-ugyintezes/hivatali_ugyintezes_kapcsolodo_dokumentumok/hagyateki-pothagyateki-eljaras.2109/

Póthagyatéki eljárás megindítása iránti kérelem

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU Rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (Európai Öröklési Rendelet)

Szombathely Település