az alábbi oldalon tekinthető meg

">

MÁP - Hiánypótlás (értékpapírszámla)

Az űrlap kitöltésével a Magyar Államkincstár ügyfelének személyes megjelenés nélkül is lehetősége van a kincstári űrlapokhoz tartozó hiánypótlások teljesítésére.

 

Kitöltési útmutató

A kitöltést segítő videós útmutató az alábbi oldalon tekinthető meg

Kulcsszavak: Állampapír, Értékpapír, Értékpapírszámla, Értékpapír nyilvántartási-számla, Kincstár, Magyar Államkincstár, MÁK, adatmódosítás

Devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek.

Az űrlap kitöltésével személyes megjelenés nélkül is teljesíthető a hibásan, vagy hiányosan beküldött kincstári űrlaphoz kapcsolódó hiánypótlás.

A hiánypótlások jóváhagyása csak a szükséges dokumentum benyújtása és a hibás vagy hiányos adatok kitöltése esetén valósul meg. Amennyiben a benyújtott dokumentumok továbbra is hibásak/hiányosak, vagy nem jól olvashatóak, akkor további hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben a hiánypótlás bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlás javítására, akkor a hiánypótlásra vonatkozó kérelem beküldése elutasításra kerül. Hiánypótlás ismételten az Ügyfélkapun túl személyesen is benyújtható.

A csatolt dokumentumok alapján az adatok ellenőrzését követően kerül rögzítésre.

A hiánypótlásban érintett dokumentumok szkennelt formátumát az Űrlapon csatolni kell, azok pontos köre a Hiánypótlási felszólításban egyedileg kerülnek meghatározásra.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Pénzügyminisztérium, 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.

2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

MÁK_PHF