a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet alapján telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló eljárás keretében Nagykanizsa Város Jegyzője engedélyezi a tevékenységet határozat formájában. A határozat véglegessé válásáig a tevékenység nem folytatható.

">

Nagykanizsa - Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet alapján telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló eljárás keretében Nagykanizsa Város Jegyzője engedélyezi a tevékenységet határozat formájában. A határozat véglegessé válásáig a tevékenység nem folytatható.

Kulcsszavak: ipari tevékenység folytatás engedély kérelem

Telepengedély-köteles Ipari tevékenységet folytatni kívánó kérelmező (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szervezet, civil szervezet).

A kérelem benyújtható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IPAR-009-2017

Űrlap megnevezése: Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 11.§ (3) bekezdése alapján:

„a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján meghatározva, összhangban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidővel: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem című formanyomtatvány.

További egyéb, önkormányzat által kért csatolandó dokumentumok:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki az "Ipar-kereskedelem" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "telepengedély" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján telep engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni (5000 Ft).

Hatáskör és illetékesség: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormány rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője

Zala Megyei Kormányhivatalnak (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.), de csatolás végett Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Közigazgatási csoport (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Nagykanizsa Település