Békéscsaba - Szent István tér - Közterület-használat engedélyezés

Békéscsaba Szent István terére gépjárművek és az állati erővel vont járművek meghatározott forgalmi rendszámhoz kiadott engedély alapján hajthatnak be.

Az ügy indítása kérelemre történik. Az engedély határozott időtartamra szól. Visszavonásig érvényes engedély nem adható ki, de a rendeletben rögzített esetekben lehetőség van az engedélyt újból kiállítani.

Kulcsszavak: Szent István tér, közterület használat, behajtás

Aki meghatározott céllal a Szent István térre be kíván közlekedni.

A tényleges behajtás előtt kérelmet kell benyújtani.

Magánszemélyek ügyet indíthatnak: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, ügyfélkapun keresztül, scannelten e-mailen benyújtott kérelem formájában.

A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek, mely jellemzően ügyfélkapus kapcsolatot jelent.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,

b) a jármű rendszámát,

c) a behajtás célját,

d) a használat időpontját,

e) 3000 Ft eljárási illeték (engedélyek esetében)

Aki behajtásra jogosító engedély/hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyben/hozzájárulásban foglaltaktól eltérően hajt be a behajtási övezetbe szabálysértést követ el, és feljelentésre kerül a hatáskörrel rendelkező szervnél.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Forgalmi engedély, Szent István tér 9. szám alatti ingatlan megközelítéséhez lakcímkártya.

3000 Ft eljárási illeték (engedélyek esetében)

Az eljárási illetéket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733003-15345008-10540002 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára kell utalni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztályán történik.

A polgármester határozata ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűléséhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Engedéllyel közlekedhetnek be a térre:

Hozzájárulás – regisztráció után közlekedhetnek be a térre:

A Szent István térre történő behajtáshoz tájékoztatást a 66/886-734 telefonszámon kérhető.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település