Érettségi bizonyítvány elismerése

Amennyiben Ön külföldi érettségi bizonyítványával kíván munkát vállalni, illetve valamely képzőhelyen kérik Öntől bizonyítványa elismerését, akkor szükséges elismerési eljárást kezdeményeznie. Ha célja a továbbtanulás (felsőoktatásban vagy szakképző intézményben) a választott oktatási intézmény hatásköre a külföldi érettségi bizonyítvány elismerése. Ha érettségi bizonyítványa nemzetközi egyezmény vagy jogszabály alapján egyenértékű a hazai érettségivel, hatósági bizonyítványt állítunk ki Önnek.

Kulcsszavak: elismerés; honosítás; külföldi; egyenértékűség; ekvivalencia; képesítés

Az eljárást a bizonyítvány tulajdonosa vagy meghatalmazottja kezdeményezheti. Az eljárást jogosultak kezdeményezni: az EGT-tagországok állampolgárai, ideértve a magyar állampolgárokat, Svájc állampolgárai, a Magyarországra bevándorolt és letelepedett személyek, továbbá az előző csoportba nem tartozó azon személyek, akik keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

Amennyiben Ön külföldi érettségi bizonyítványát el szeretné ismertetni, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtania. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben az eljáráshoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, az eljáró hatóság a kérelmezett eljárást megszünteti. Amennyiben az eljárás során az eljáró hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, és ennek Ön késedelmesen tesz eleget, késedelmének időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

Az eljárás határideje 45 nap, melybe az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének, továbbá az ügyfél késedelmének időtartama nem számít be.

Az elismerés díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekk átvehető az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.). Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (a bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

A határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/kozepiskolai_bizonyitvany 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról,
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

OH