Pécs – Címkezelési eljárások (címelem bejegyzése, módosítása)

A jegyző, mint címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan köteles ellátni a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodni e feladata nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.

Kulcsszavak: cím, címelem, címkezelés.

Az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

iForm űrlap a bejelentés benyújtására [Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához (ASP-IGAZ-CÍM-2018)].

Pécs Település