VESZPRÉM - KÖZTERÜLET BONTÁSI KÉRELEM

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és közutak felbontásának, nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLET BONTÁS

Bármely magán és jogi személy, szervezet.

A hozzájárulás kiadása érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-ban valamint a közterületek használatáról szóló 8/2022. III.24) rendeletben, továbbá a közutak kezeléséről szóló 9/2022. (III.24) rendeletben meghatározottak szerinti kérelmet illetve dokumentációt kell benyújtani, amelyet iktatnak. Az erre kijelölt ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását, az érintett társalosztályokkal egyeztet.

Kérelem kötelező tartalmi elemei
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét írásban kell előterjeszteni, melynek tartalmaznia kell:
- az építtető nevét, címét (gazdálkodó szervezet esetén: cégszerű aláírását) - kivitelező nevét, címét
- a kivitelező építésvezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személyeknek a nevét, elérhetőségét
- a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, a felbontásra kerülő terület adatai
- a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát
- a bontás során keletkező törmelék várható elhelyezési helyét

A kérelem mellékletei
- létesítmény 1:500 méretarányú helyszínrajza
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás, megállapodás
- közműépítés esetén a közmű üzemeltetők által elfogadott műszaki tervek
- a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetésről készült jegyzőkönyvek
- 3 példányban az ideiglenes forgalomkorlátozási terv
- a keletkező zöldkár befizetésének igazolása
 

21 NAP

Az alkalmazandó díjakat a közterületek használatáról szóló 8/2022.(III.24) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete, valamint a közutak kezeléséről szóló 9/2022. (III.24) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport

8200 Veszprém Óváros tér 9. földszint

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

Telefon: 88/549-265 ill. 88/549-129

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Közterületek használatáról szóló helyi rendelet

Veszprém Település