KAPOSVÁR - Lombikbébi kezelés támogatása

Az Önkormányzata települési támogatást biztosíthat a Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nőnek, akinek természetes úton nem születhetett gyermeke, így a gyermekvállalás érdekében, végső megoldásként a lombikbébi kezelést veszik, illetve kívánják igénybe venni.

Támogatás adható az állam által finanszírozott kezelések mellé kapcsolódó gyógyszerek költségeihez, legfeljebb 50e Ft/év összegben, valamint az állami kezelések kimerítését követően, azok eredménytelensége miatt, az önerőből finanszírozott kezelés költségeihez max. egy alkalommal 100e Ft összegben.

Kulcsszavak: Lombikbébi kezelés támogatása

Azon kérelmező aki:

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon

A támogatás nyújtható az állam által finanszírozott kezelések mellé, az ahhoz kapcsolódó gyógyszerek költségeihez, évente legfeljebb 50.000,-Ft összegben, valamint az állam által finanszírozott kezelések kimerítését követően, azok eredménytelensége esetén a soron következő, önerőből finanszírozott kezelés költségeihez legfeljebb egy alkalommal 100.000,-Ft összegben.

A kérelemhez csatolni kell:

A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget részére újabb támogatást nem állapítható meg.

A segély felhasználását a támogatást a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget részére újabb támogatást nem állapítható meg.

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelem elbírálásának határideje:  8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

(gyógyszerköltséghez) az állam által támogatott lombikbébi kezelésben történő részvétel, valamint a kezeléshez kapcsolódó várható gyógyszerköltségekről való igazolás,

(kezeléshez) az állam által támogatott kezelések kimerítéséről és az eljárások eredménytelenségéről való, valamint az önköltségen finanszírozott kezelésben történő bevonásról szóló igazolás,

mindkét esetben a családtagok jövedelemigazolásai

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Lombikbébi kezelés támogatása - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település