MISKOLC - Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

Ha a települési önkormányzat jegyzője az anyakönyvvezetőtől vagy más szervtől, személytől ismeretlen szülőktől származó gyermekről értesül, a gyermek anyakönyveztetésével kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt. A települési önkormányzat jegyzője a Ptk. 4:151. §-ában meghatározott intézkedések során megállapítja mindazokat az adatokat, amelyekre a gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükség van.

Az anya kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként képzelt személyt jegyezzenek be.

Kulcsszavak: MISKOLC - Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére a jegyző képzelt személyt állapít meg apaként. A nagykorúvá válást követően maga a gyermek jogosult a kérelem benyújtására.

Az eljárásra vonatkozó kérelem benyújtás elektronikusan, vagy személyesen.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Egyéb, Ügytípusnál Egyéb ügyeket kérjük kiválasztani.

 

Csatolmányok:

Értesítés születésről

Születési anyakönyvi kivonat

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jegyző az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni. A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a korábban bejegyzett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét. A képzet apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a jegyző jegyzőkönyvet vesz fel.

A képzelt apa adatainak megállapításakor nem állapítható meg családi névként annak a férfinek a neve, akinek apasága megállapítása iránt per volt folyamatban és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A jegyző a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást ad ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Miskolc Település