MISKOLC - Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvvezető bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe az illetékességi területén történt halálesetet. Továbbá hivatalból végzi a bíróság által történt holtnak nyilvánítás anyakönyvezését, ismeretlen holttest anyakönyvezését, halál tényének bírói megállapításának anyakönyvezését, haláleset hazai anyakönyvezését.

Kulcsszavak: MISKOLC - Haláleset anyakönyvezése

Az elhunyt hozzátartozója vagy meghatalmazottja, az eltemettetésre kötelezett személy.

A hozzátartozó, vagy meghatalmazottja eljuttatja a szükséges okiratokat, az elhalt személyazonosító okmányait és a halottvizsgálati bizonyítványt a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető részére a haláleset anyakönyvezése céljából. A kérelem személyes megjelenés útján az anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi.

Halottvizsgálati bizonyítvány.
Az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája, valamennyi okmánya.
Születési anyakönyvi kivonata.
Házassági anyakönyvi kivonata.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Anyakönyvi Csoport

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: anyakonyv@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

A bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint az elhunyt személy személyazonosság igazolására szolgáló hatósági igazolványa és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Település