MISKOLC - Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

A bejegyzett élettársi kapcsolat két azonos nemű személy között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség.

Kulcsszavak: MISKOLC - Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött azonos nemű személy létesíthet.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő azonos nemű felek két tanú jelenlétében az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

A kijelentés kölcsönös megtörténte után az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megállapítja és annak tényét az anyakönyvbe bejegyzi.

A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

Az anyakönyvvezetőnek bejelentett szándékról jegyzőkönyv kerül felvételre.
Szükséges bemutatni:

 A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással (OFFI) ellátva kell bemutatni.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII.20) számú Önkormányzati rendelet alapján.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Anyakönyvi Csoport

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: anyakonyv@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Miskolc Település