Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Barlangi búvármerüléshez vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangi búvármerüléshez.

Kulcsszavak: barlang, hozzájárulás, Aggtelek, vagyonkezelői, merülés, nemzeti park

Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a merülésért felelős személye (a továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik

a) barlanglátogatási célú merülés esetén a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert merülésvezető képzettséggel és „barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti,

b) oktatási célú merülés esetén „barlangi búvár oktató II.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, és „barlangi búvár III.” vagy azzal egyenértékű nemzetközi minősítéssel, továbbá a tervezett merülést is ő vezeti.

A kérelmező barlangban történő búvármerüléshez vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmet terjeszthet elő.

Természetvédelmi bírság vagy szabálysértési bírság.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az Igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kérelmező személyére vonatkozó adatokat: a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), elérhetőségeit;

b) a kérelem tárgyát képező barlangra vonatkozó adatokat: barlang neve, kataszteri száma, jelenlegi ismert hossza, mélysége;

c) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;

d) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető nevét;

e) a merülésvezetőre (kutatásvezető) vonatkozó adatokat: neve (anyja neve, születési helye és ideje), lakcíme, elérhetőségei, barlangi búvár- és merülésvezetői igazolvány száma;

f) részletes merülési és mentési tervet;

g) búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;

h) a 13/1998. (V.6.) KTM rendeletben foglalt egyéb kötelező feltételek igazolását.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

ANPI