Kecskemét - A védőnői ellátással kapcsolatban a várandós anya és/vagy kiskorú gyermeke külföldre költözésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség

A várandós anya, illetve a kiskorú személy gondozója és törvényes képviselője a külföldre költözését köteles a település jegyzőjének írásban bejelenteni a külföldre költözés tényét, annak érdekében, hogy a védőnővel való együttműködési kötelezettség alól mentesüljön.

Kulcsszavak: védőnő, várandós, terhes, területi, külföld, költözés, kiskorú, gyerek, gyermek

-várandós anya

-korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője

-várandós anya esetében az alábbiak bejelentése:

viselt név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely), szülés várható ideje, területi védőnő neve

-kiskorú estében az alábbiak bejelentése:

törvényes képviselő neve, születési neve, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye),

kiskorú neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye), területi védőnő neve

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztály

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Kecskemét Település