Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe való felvétellel, igazoláspótlással kapcsolatos tudnivalók.

Kulcsszavak: érettségi; országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék

Pályázatot nyújthat be az, aki

Pályázatot postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályhoz (1363 Budapest, Pf. 19) vagy elektronikus úton a https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx felületen keresztül lehet benyújtani.
 

A pályázat benyújtása folyamatos. 

A pályázat benyújtását követő 8 napon belül a Hivatal értesíti a pályázót a pályázat befogadásáról, illetve amennyiben a pályázó pályázatát hiányosan nyújtotta be, megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett hiánypótlásra szólítja fel.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

A pályázat díja 15 000 Ft, amelyet postai benyújtás esetén az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára, elektronikus benyújtás esetén a felületen történő elektronikus befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Az igazolás pótlásának díja 3000 Ft.

Oktatási Hivatal

Jogorvoslattal élni az Emberi Erőforrások Minisztériumának címzett, az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem formájában lehet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/vizsgaelnoki_nevjegyzek oldalon.

Az ügyhöz kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/vizsgaelnoki_nevjegyzek oldalon.

2011. évi CXC. törvény
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet
2016. évi CL. törvény
 

OH