Budapest 04. ker. - Bevásárlóközpont: bejelentés-köteles

Bevásárlóközpont csak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentést követően üzemeltethető.

A bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;

 

Kulcsszavak: bevásárlóközpont

Bevásárlóközpont üzemeltetését végezni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Beváráslóközpontot csak bejelentést követően lehet üzemeltetni, ezért elektronikus úton bejelentést kell tenni az illetékes jegyző felé, a  Vásár, illetve piac üzemeltetés iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés elnevezésű iFORM formanyomtatványon.

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző nyilvántartásba veszi a tevékenységet.

Szükséges a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendelet 4/A. §-ában leírt tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentumok benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

A Kertv. 6/G. § c) pontja alapján a kereskedelmi hatóság köteles a bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezetni, ebből adódóan a bevásárlóközpont fenntartójának a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján bejelentési kötelezettsége van tevékenységére vonatkozóan.

A bejelentés szerinti adatokban történt változást a fenntartó haladéktalanul köteles jelenteni a jegyző felé.

A bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu)

Budapest 04. ker. Település