Külföldi utast megillető adó-visszatérítés/adómentesség

A külföldi utas által vásárolt, 175 eurót meghaladó értékű termék mentes az adó alól, ha a termék az utas útipoggyászának részeként elhagyja az EU területét.

Kulcsszavak: külföldi utas adó-visszatérítés adómentesség adó-visszaigénylő lap személyi és útipoggyász

Adómentességre/adó-visszatérítésre jogosult az a külföldi utas (magánszemély):

 

Az adómentesség feltételei:

 

Az adómentesség kétféle módon érvényesíthető:

  1. adó-visszatérítés formájában (utólag):

Ebben az esetben a terméket értékesítő fél (kereskedő) áfával terhelten állítja ki a számlát a külföldi utas részére, és emellett „A külföldi utas adó-visszaigénylő lapja” elnevezésű nyomtatványt 3 példányban kitölti, melyből 1 példány marad az eladónál, két példányt pedig átad a külföldi utas részére.

® Amikor a termék elhagyja az EU területét, a vámhatóság a fenti nyomtatványon igazolja a kiléptetést, amelyből 1 példányt visszaad a magánszemélynek.

® A záradékolt, lebélyegzett visszatérítési lapot és az eredeti számlát kell leadni (visszaküldeni) a kereskedőnek, hogy az áfát vissza tudja téríteni a magánszemély részére.

Az áfa-visszatérítés tehát attól a kereskedőtől kérhető, akinél a magánszemély a terméket vásárolta.

 

  1. az eladó eleve adómentesen értékesíti a terméket a külföldi utas részére:

a számla mellett ebben az esetben is ki kell tölteni „A külföldi utas adó-visszaigénylő lapja” elnevezésű nyomtatványt” és a 90 napon belül megtörténő kiléptetés tényét igazolandó a vámhatóság által záradékkal ellátott, lebélyegzett példányt vissza kell juttatni a kereskedőnek. Ebben az esetben a kereskedő saját kockázatára előlegezi meg az adómentességet.

 

A külföldi utasnak lehetősége van írásos meghatalmazást adni arra, hogy az adómentesség érvényesítése során helyette más járjon el.

 

Az adó-visszatérítés készpénzben és forintban illeti meg a külföldi utast, de a kereskedővel ettől eltérően is megállapodhatnak.

A vásárlás napjától számított 90 napon belül a terméket ki kell léptetni az EU területéről

Kiléptetési eljárást lefolytató vámhatóság (amely lehet más tagállam vámhatósága is).

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 98-99. §; 259. § 10-11. pontok

NAV