Gyümölcs szaporítóanyag elektronikus származási igazolvány beküldés

Gyümölcs szaporítóanyag felhasználás és forgalomba hozatal esetén a szállító köteles származási igazolványt kiállítani, és annak egy példányát az áru származási igazolványaként a vásárlónak átadni, egy példányát a Nébih részére megküldeni.

Kulcsszavak: gyümölcs, szaporítóanyag, származási, igazolvány, elektronikus, gépi

Az a gyümölcsfaiskolai vagy gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedői forgalmazási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személy, aki/amely részére a Nébih engedélyezte elektronikus származási igazolvány kiállítását.

Gyümölcs szaporítóanyag felhasználás és forgalomba hozatal esetén a szállító köteles származási igazolványt kiállítani, és annak egy példányát az áru származási igazolványaként a vásárlónak átadni, egy példányát a Nébih részére megküldeni. Az adminisztrációs terhek csökkentésére Hivatalunk egyedi elbírálás alapján lehetővé teszi, hogy a gyümölcs szaporítóanyagok eladása során a származási igazolványt ne a Nébih által biztosított nyomtatvány kézi kitöltésével, hanem elektronikusan állítsa ki és saját maga nyomtassa. Az a gyümölcs szaporítóanyag-forgalmazó, aki eleget tesz az elektronikus származási igazolvány kiállítás honlapunkon is megtalálható feltételeinek, és a Nébihtől engedélyt kapott elektronikus származási igazolvány kiállítására, az elektronikus származási igazolványt megküldi a Nébih részére.

Beküldési határidő, ha a Nébih engedélyező határozatában a beküldés gyakoriságát máshogy nem határozták meg:
Az ősszel forgalomba hozott ültetési anyagok és szaporítóalapanyagok esetén, az október 10-től december 30-ig tartó irányadó forgalmazási időszak alatt kétheti rendszerességgel.
A forgalmazási szezont záró küldeményt kérjük jelezni.
Tavaszi ültetési és szaporítóanyag-forgalom esetén, a május 30-ig tartóirányadó forgalmazási időszakban kétheti rendszerességgel.
A forgalmazási szezont záró küldeményt kérjük jelezni.
A május 30. utáni forgalmazásokról eseti küldeményt várunk.

Az elektronikusan előállított bizonylat hivatali (Nébih) példányát elektronikusan, nem módosítható formátumban előállított adatállományként kell megküldeni részünkre.
A papírt helyettesítő elektronikus dokumentumon túl a forgalmazások adatait tartalmazó részletes, adatbázisként használható állományt (táblázatot) is várunk kötött formátumban. Ennek tartalma azonos a nem módosítható állomány (pdf) adattartalmával. A saját előállítású származási igazolványok használatát csak abban az esetben engedélyezzük, ha a forgalmazásról készített, az itt meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő táblázatot is megküldik részünkre. Lásd még a "Saját nyomtatású származási igazolványok használatásnak feltételei" című útmutatót.

Az eljárás díjmentes

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

 

Szállító: bármely természetes vagy jogi személy, aki a gyümölcs szaporítóanyagok tekintetében a szaporítást, termesztést, fenntartást, kezelést, importálást vagy forgalmazást hivatásszerűn végzi
Szaporítóanyag forgalomba hozatal: szaporítóanyag-készletezés, -bemutatás, eladásra való felkínálás, eladás vagy szállítás más részére bármilyen formában
Szaporítóanyag tétel: egy egységként kezelt, azonos fajú, fajtájú, alanyú, szaporítási fokozatú szaporító anyag, amely homogén, áruösszetétel és árueredet alapján azonosítható

14/2017. (III. 23.) FM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 10. § (6)-(7) bekezdés.12. § (2)-(4), 38. § (4) bekezdés b) pont

NÉBIH