Budapest 11 Tájékoztatás családi jogállás rendezéséről

A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.
 

Kulcsszavak: Családi jogállás,vezetéknév, családi név

A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya, a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú anya, törvényes képviselőjének hozzájárulásával, a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, vagy a tizennegyedik életévét betöltött gyermek.
 

A tájékoztatás alapján a gyermek családi jogállásának rendezése ügyében az érintettnek mihamarabb az illetékes hatósághoz kell fordulnia.
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.
 

Születési anyakönyvi kivonat
 

Az eljárás illetékmentes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály
 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben. 
 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet.
 

Budapest 11. ker. Település