Békéscsaba - Fás szárú növény kivágási engedély kérelme

Amennyiben a kérelmező saját költségére kíván közterületen lévő fás szárú növény kivágatni, úgy ehhez szükséges a kivágás engedélyezése iránti kérelmet benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Kulcsszavak: Fás szárú növény, kivágási engedély

Kérelmező olyan magánszemély vagy vállalkozás lehet, aki saját költségére közterületen lévő fás szárú növényt kíván kivágni.

Kivágás engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Ügyintézési határidő 60 nap

Fakivágási engedélykérelmet benyújtani az alábbi tartalommal:

Az eljárás illetéke 3.000 Ft. Az eljárási illetéket az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni, magánszemély által papír alapon indított eljárás kezdeményezése során illetékbélyeg formájában kell leróni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Milyen módon kell gondoskodnom a növény pótlásáról?

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

 

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település