Villamos energia - Alapvető felhasználó kijelölésére vonatkozó javaslat

A 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 16. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal alapvető felhasználóként jelölheti ki a Korm. Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott létesítmény üzemeltetőjét azon felhasználási helye tekintetében, amely:

a) közcélú hálózatról - ide nem értve a magánvezetéket - egy csatlakozási ponton keresztül, az elosztói szabályzat szerinti normál üzembiztonsági igényű, egyirányú ellátással rendelkezik, és

b) saját célra villamos energiát termelő vagy a közcélú hálózatba betápláló erőművel nem rendelkezik.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, villamos energia, kérelem, alapvető felhasználó

A MEKH a felhasználók alapvető felhasználóként történő kijelöléséről a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége, az egészségügyért felelős miniszter, a hálózati engedélyes vagy a felhasználó javaslata alapján a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint hivatalból dönt.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti általános tételű eljárási illeték.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH