Cegléd - Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Cegléd Város Önkormányzata közigazgatási területén található közterületek fás szárú növényeinek védelme érdekében a fás szárú növények kivágásához fakivágási engedély szükséges, amely vonatkozásában Cegléd Város Önkormányzat Jegyzője határozattal dönt.

Kulcsszavak: Fakivágási engedélykérelem, bejelentés, Cegléd

Fakivágást kérelmező

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IGAZ-FKV-2017

Űrlap megnevezése: Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) kivágására engedélykérelem/bejelentés formanyomtatvány az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Fakivágási engedélykérelem, bejelentés), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "fakivágás" lehetőséget.

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján Cegléd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője.

A döntés ellen a döntés közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) nyújtható be a fellebbezés.

A fapótlási kötelezettséget a Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése írja elő, melynek értelmében:

„A közterületen lévő fás szárú növény kivágást követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlást teljesítését a jegyző ellenőrzi.”

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghározott fajok egyedivel: fehér akác¬*(Robinia pseudouacacia); amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica); mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima); cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa); kései meggy ( Padus serotina); zöld juhar (Acer negundo).

Ha pótlás a*-gal jelölt inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója köteles gondoskodni fás szárú növény továbbterjedésésnek megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.

Cegléd Település