A kereskedelmi gyakorlatok tisztességessége és átláthatósága, ideértve a fogyasztói jogokat és az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos garanciákat

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat során a vállalkozás a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

Kulcsszavak: megtévesztő, megtévesztés, félrevezető, félrevezetés, tisztességtelen, agresszív, kereskedelmi gyakorlat

Amennyiben azt gyanítja, hogy a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat (például megtévesztően tájékoztat az áru áráról, az áru használatától várható eredményekről, jogosulatlanul tüntet fel minőségi jelzést, valótlanul állítja, hogy az áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre) a fogyasztóvédelmi hatósághoz, azaz lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat kérelemmel.

A kérelmet Ügyfélkapun keresztül is benyújthatja a https://magyarorszag.hu weboldal „Összes ügyleírás” menüpontján belül található „F” almenüpont „Fogyasztóvédelmi beadvány, kérelem” almenüpontján keresztül az „Ügyintézés indítása” feliratra kattintással.

A fogyasztóvédelmi hatóság abban az esetben indíthat eljárást,  ha a jogsértés bekövetkezését számítva még nem telt el három év.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap.

A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Az eljárás illetékmentes.

Megyei (vagy fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya

Közvetlenül bírósági úton lehet jogorvoslattal élni a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen. A jogorvoslati lehetőségről a fogyasztóvédelmi hatóság döntése tájékoztat.

Ügyleírás készítése: 2020. július 1.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

ITM