Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

A jogszabályban meghatározott esetekben a kiskorú gyermek vagy a cselekvőképességet érintő gondokság alá helyezett nagykorú (gondnokolt) törvényes képviselőjének a jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhatóság, mint a gyermek vagy gondnokolt érdekében állót, határozatával jóváhagyta. 

Kulcsszavak: Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

A kiskorú gyermek/ a cselekvőképességet érintő gondokság alá helyezett gondnokolt törvényes képviselője (szülő, gyám/gondnok).

A jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap; teljes eljárásban 60 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni.

készpénz vagyonra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó (2018-ban 2.850.000,- forint) értékhatárú kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság

a gyámhatóság jóváhagyása szükséges kiskorú gyermek esetén, ha a törvényes képviselőjének (szülő, gyám) jognyilatkozata a gyámhatóságnak átadott vagyonára vagy a személyes tulajdonát képező, gyámhatóságnak át nem adott, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (2018. évben 285.000.-Ft) meghaladó értékű készpénz vagyonára vonatkozik.
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnokolt és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképességében teljesen korlátozott gondnokolt gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott gondnokolt
gyámhatóságnak átadott vagyonára vagy
a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű készpénz vagyonára (pl. készpénz)
vonatkozik.
A kérelemre induló eljárásban a gyámhatóság az eset összes körülményeit mérlegelve határozatával akkor hagyja jóvá a törvényes képviselő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek/gondnokolt érdekét szolgálja. Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták.

EKEIDR2