Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

A vadászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió jogi aktusa által védelemben részesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban: közösségi jelentőségű vadászható vadfaj) nem minősülő vadászható vadfaj vonatkozásában az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarását, illetve elgázosítását a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38/A. § (1) bekezdésének a)–g) pontjában felsorolt feltételeken kívül állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból engedélyezheti.

Kulcsszavak: Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak

Vadászterület kódszáma
vadászatra jogosult megnevezése
az emlősok kotorékainak és egyéb búvóhelyeinek füstképzéssel történő megzavarásának és elgázosításának időpontja

60 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft

EKEIDR2