Online vállalkozói szemléletformálás az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében.

Komplex vállalkozói tudatosságnövelő program kkv-k támogatására, tanácsadással kiegészített e-learning képzés révén.

Kulcsszavak: országos vállalkozói mentorprogram, GINOP-1.1.2, online, szemléletformálás, tanácsadás, finanszírozás, dokumentáció, kkv

Az online vállalkozói szemléletformálás célja a hazai KKV szektor versenyképességének növelése érdekében a vállalkozások szemléletének és naprakész elméleti és gyakorlati tudásának növelése, tudatos üzleti gondolkodás elősegítése egy elektronikus formában – on-line – minden vállalkozás számára megismerhető, elsajátítható e-learning ismeretanyag elérhetőségének biztosításával.

A leendő ügyfél kkv-nak elektronikus támogatási kérelmet kell benyújtania a https://www.vallalkozztudatosan.hu/ honlap jelentkezési felületén, azaz regisztrálnia kell magát.

Sikeres pályázat esetén Támogatási Szerződés kerül megkötésre, amely után lezajlik az előzetes tudásszint felmérés.

Az előzetes tudásszint felmérő eredménye alapján egyértelműen és automatikusan meg lehet határozni az adott vállalkozás számára kötelezően választandó modulokat, azaz eldől, hogy a cégnek melyik típusú képzésre van szüksége.

Az előzetes tudásszint felmérés célja tehát az, hogy a programban való részvételre lehetőséget szerző vállalkozásoknak csak azokat a képzési modulokat kelljen teljesíteniük, amelyek a tudásszintet felmérő teszt eredménye alapján szükségessé váltak.

Ezt követően az ügyfél elvégzi a kijelölt e-learning alapú „Tudatos vállalkozói, beszállítói, exportőri, illetve pénzügyi fejlesztési ismeretek” című képzést, amelynek a végén vizsgát tesz.

A vizsga többször is megpróbálható, a sikeres teljesítéshez legalább 60 %-os eredmény szükséges.

Amennyiben az érintett többször sem tud eredményes vizsgát (60 %-os zárótesztet) tenni, úgy a képzési programot újra kell kezdenie.

Az egyéb kötelezettségmulasztások és következményeik részletesen az elkészítendő Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélre, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatóságára vonatkozó határidők Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre. A szolgáltatásokat tervezetetten 2021. 09. 30-ig lehet ebben a formában igénybe venni, de várható, hogy a szolgáltatások ezt követően is elérhetőek maradnak.

Az önkéntes regisztráció során a kkv-k alapadataikat adják meg.

A program által kínált ismeretanyag, a programba történő jelentkezés és a lehetséges forrásbevonáshoz kapcsolódó segítség előfeltétele az adott kkv regisztrációja a honlapon (https://www.vallalkozztudatosan.hu/).

A szolgáltatásokat a kkv-k de minimis keretük terhére, részvételük esetén ingyenesen (de minimis keretük támogatástartalmából) vehetik igénybe. Az MKIK a kkv-k csoportos szakmai mentorálásának biztosítására irányuló tevékenysége során - a továbbadott előny tekintetében - támogatást nyújtó szerepkört tölt be. A de minimis támogatás (keret) fogalma: (csekély összegű támogatás) amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatósága

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

BANKCENTER – Platina I. torony, VIII. emelet

A projekt honlapján – https://www.vallalkozztudatosan.hu/ - minden jelentkező részletes tájékoztatást kap a program részleteiről, a szerződési feltételekről, folyamatában bemutatásra kerülnek a programban résztvevő kkv elé támasztott követelmények, elérhető eredmények. A szűrési feltételeket és a formai követelményeket a rendszer automatikusan ellenőrzi, majd a munkatársak manuálisan is megteszik ezt.

MKIK